فرمانداری شهرستان شهرکرد

شهرستان در یک نگاه

شهرستان شهركرد
شهرستان شهركرد يكي از شهرستان هاي استان چهارمحال و بختياري است كه با مساحت حدود ۱۷۶۷كيلومتر مربع، بالغ بر۱۱٪ از كل مساحت چهارمحال و بختياري را تشكيل داده است. مركز اين شهرستان شهر شهركرد است. براساس سرشماري سال1395 خورشيدي،شهرستان شهركرد داراي 315980 نفر جمعيت مي باشد. كه از اين تعداد 288199 نفر در نقاط شهري و 27760 نفر نيز در نقاط روستايي ساكن هستند. شهركرد، هفشجان و فرخ شهر از شهر هاي مهم اين شهرستان مي باشند.
اين شهرستان در طول شرقي ۴۹ درجه و ۲۲ دقيقه تا ۵۰ درجه و ۴۹ دقيقه‌است و از نظر عرض جغرافيايي در عرض شمالي ۳۲ درجه و ۲۰ دقيقه تا ۳۳ درجه و ۳۱ دقيقه قرار گرفته‌است. به لحاظ وضعيت توپوگرافي اين شهرستان در بخش شرقي سلسله جبال زاگرس و در حاشيه گسل زاگرس قرار گرفته و مهم ترين ارتفاعات آن كوه جهان بين است كه با ارتفاع بيش از ۳۳۰۰ متر آن را پوشانيده‌است.
اين شهرستان قسمت شمال شرقي استان چهارمحال و بختياري قرار گرفته‌است. شهرستان شهركرد از شمال به شهرستان هاي سامان و بِن، از شرق به استان اصفهان، از غرب به شهرستان فارسان و از جنوب به شهرستان هاي بروجن و كيار محدود مي گردد.فواصل بين رشته كوهها را دشتهاي وسيعي فرا گرفته‌است از عمده‌ترين دشتهاي منطقه مي‌توان به دشت شهركرد،دشت هفشجان اشاره نمود.
زبان
به طور كلي در شهرستان شهركرد،سه گويش فارسي، تركي و لري بختياري رواج دارد. در اكثر مناطق شهرستان همچون شهركرد، هفشجان، فرخ شهر و چالش تر مردم به فارسي لهجه دار تكلم مي نمايند. در برخي از مناطق همچون شهر كيان،طاقانك و هرچگان مردم به زبان تركي قشقايي و در برخي مناطق ديگر همچون سورشجان مردم به گويش بختياري آميخته با فارسي محلي تكلم مي نمايند.مردم اينگونه مناطق را از گروه نژاد هاي فارس-لر مي شناسند.
لازم به ذكر است كه نواحي شرقي استان چهار محال و بختياري شامل شهرستان‌هاي شهركرد و بروجن از ديرباز سكونت گاه گروه‌هايي از ارامنه بوده است.هر چند در دهه‌هاي اخير تعداد بسياري از ارامنه چهار محال به اصفهان مهاجرت كردند. 
آب و هوا
شهركرد داراي اقليم نيمه مرطوب معتدل با تابستان‌هاي معتدل و زمستان‌هاي بسيار سرد است. ميانگين سالانه دماي هوادر شهركرد ۱۱/۵ درجه سانتيگراد مي‌باشد. در طول ۳۰ سال گذشته حداقل مطلق دما و حداكثر مطلق دماي ثبت شده در شهركرد به ترتيب ۳۲ درجه سانتيگراد زير صفر و ۴۲ درجه سانتيگراد بوده‌است. سردترين و گرم‌ترين ماه‌هاي شهركرد به ترتيب دي و مرداد مي‌باشد. اگرچه در زمستان ميزان رطوبت متوسط تا بالا است، ميزان بارش در فصولي كه كشت صورت مي‌گيرد به جز ماه‌هاي ارديبهشت و فروردين تقريباً به صفر نزديك است. سردترين ماه و گرمترين آن به ترتيب دي و مرداد مي‌باشد
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08