فرمانداری شهرستان شهرکرد

معرفی فرمانداران شهرستان تا کنون

))ليست فرمانداران شهرستان شهركرد ازانقلاب تا كنون))
 
رديف نام و نام خانوادگي شروع خدمت  پايان خدمت 
۱ محمد جهانگيريان ۱۳۵۹/۰۶/۰۵ ۱۳۶۰/۰۴/۱۷
۲ محسن نيلي ۱۳۶۰/۰۴/۱۷ ۱۳۶۰/۰۶/۲۱
۳ امامقلي جعفر زاده  ۱۳۶۰/۰۷/۲۹ ۱۳۶۰/۱۰/۰۱
۴ رضا شمسي پور  ۱۳۶۰/۱۲/۱۶ ۱۳۶۲/۱۲/۲۴
۵ رضا كفايت ۱۳۶۳/۰۲/۰۶ ۱۳۶۳/۰۳/۰۸
۶ محمد تقي براتي ۱۳۶۳/۰۵/۰۱ ۱۳۶۳/۰۷/۱۳
۷ ابوالقاسم شفيعي ۱۳۶۳/۰۷/۲۲ ۱۳۶۵/۰۴/۲۹
۸ غلامعلي سفيد ۱۳۶۵/۰۴/۲۹ ۱۳۶۷/۰۱/۲۱
۹ مجيد محتشمي ۱۳۶۷/۰۲/۲۱ ۱۳۶۸/۰۳/۲۰
۱۰ مهدي رقايي ۱۳۶۸/۰۳/۲۰ ۱۳۷۱/۰۶/۱۹
۱۱ مهدي حري ۱۳۷۲/۰۳/۲۹ ۱۳۷۴/۰۶/۰۹
۱۲ حميد رضا حيدريان ۱۳۷۴/۰۶/۱۹ ۱۳۷۶/۱۱/۱۰
۱۳ نصرالله ترابي ۱۳۷۶/۱۱/۱۲ ۱۳۸۲/۰۱/۰۱
۱۴ خدابخش مرادي ۱۳۸۲/۰۲/۰۱ ۱۳۸۵/۰۱/۱۷
۱۵ سعيد زمانيان ۱۳۸۵/۰۱/۱۷ ۱۳۸۹/۱۱/۰۷
۱۶ مراد كاظمي ۱۳۸۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
 ۱۷  حميد ملك پور دهكردي  ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ 1397/03/27
18 عبدالعلی ارژنگ 1397/03/27 1401/12/22
19 بهادر عبدالغنی 1401/12/22 تاکنون ادامه دارد
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08