فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه کميته دانشجويي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 133813 تاریخ انتشار: 1399/02/29
نمایش: 65
اخبار
جلسه کميته دانشجويي شهرستان شهرکرد به رياست ابراهيم بختياري فر معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.
 در اين جلسه نحوه برگزاري امتحانات پايان ترم دانشگاه ها و همچنين مسائل و مشسکلات حمل و نقل، خوابگاه ها، تغذيه و رعايت پروتکل هاي بهداشتي در زمان برگزاري امتحانات سال جاري مورد بررسي قرار گرفت.
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي فرمانداري شهرستان شهرکرد عنوان کرد: کميته اي براي ارزيابي خوابگاه ها و هماهنگي بين دانشگاهي جهت بررسي خدمات دهي بهتر به دانشجويان و همچنين رفع مشکلات احتمالي با توجه به شيوع ويروس کرونا تشکيل گردد و نظارت هاي مستمر از سوي اين کميته انجام گيرد.
بختياري فر گفت: دانشگاه ها در زمان برگزاري امتحانات حداقل براي پنجاه درصد دانشجويان امکانات خوابگاهي را با رعايت نکات بهداشتي فراهم نمايند.

افزودن دیدگاه