فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه کميته "رفع مشكل مخابراتي شهرها و روستاها و اپراتورهاي تلفن هاي ثابت و همراه "

کد خبر: 133869 تاریخ انتشار: 1399/03/20
نمایش: 110
اخبار
جلسه کميته "رفع مشكل مخابراتي شهرها و روستاها و اپراتورهاي تلفن هاي ثابت و همراه " در محل فرمانداري شهرکرد و به رياست جناب آقاي حبيبي؛ معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري شهرستان شهركرد برگزار گرديد.
حبيبي معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري شهرستان شهرکرد با بيان اينکه نمايندگان ادارات مرتبط مي بايست در راستاي رفع مشكل جانمايي دكل هاي مخابراتي در سطح شهركرد تعامل و همراهي لازم را داشته باشند،عنوان کرد: اداره كل راه و شهر سازي استان ، اداره كل محيط زيست استان ، شهرداري شهركرد و اداره كل منابع طبيعي استان در پاسخگويي به استعلامات مربوط به جانمايي دكل هاي مخابراتي كه طي بازديد هاي قبلي مورد توافق و تاييد قرار گرفته است تسريع نمايند و حداكثر در يك بازه زماني يك ماهه نسبت به پاسخگويي اقدام نمايند.
وي افزود: شركت مخابرات منطقه و اپراتورهاي همراه اول و ايرانسل در جانمايي دكل هاي مخابراتي استعلامات لازم را از اداره كل محيط زيست و ساير دستگاه هاي ذيربط اخذ نموده و سپس اقدام به اجرا نمايند.
معاون برنامه ريزي و توسعه فرماندار تصريح کرد: شركت مخابرات منطقه در استعلامات مربوط به دكل هاي مخابراتي حرائم و كاربري هاي اطراف نقاط پيشنهادي را به اداره كل راه و شهرسازي استان اعلام نمايند.
وي گفت: در اسرع وقت از طريق نمايندگان شركت ايرانسل هماهنگي لازم با شهرداري شهركرد براي اجراي سايت پارك تهليجان به عمل آمده و نتيجه در جلسه بعدي اعلام گردد.
معاون فرماندار ادامه داد: طرح پوشش مخابراتي ايرانسل توسط اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان تهيه و جهت اجرا در اختيار اپراتور مربوطه قرار گيرد.

افزودن دیدگاه