فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه پدافند غيرعامل شهرستان شهرکرد

کد خبر: 133875 تاریخ انتشار: 1399/03/11
نمایش: 76
اخبار
جلسه پدافند غيرعامل شهرستان شهرکرد به رياست ابراهيم بختياري فر معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري و با حضور رؤساي کميته هاي شهرستاني برگزار گرديد.
در اين جلسه معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرماندار گفت: مسئولين کميته ها نسبت به بررسي مسائل مربوط به پدافند غيرعامل در حوزه مسئوليت خود اقدام کنند و موارد و موضوعات را به صورت کارشناسي شده در جلسات با اعضاء زير مجموعه کميته مربوطه مطرح و پس از بررسي هاي کارشناسي براي طرح در جلسات شوراي پدافند غيرعامل شهرستان به فرمانداري ارسال نمايند.
بختياري فر تأکيد کرد: مسئولين کميته ها حداقل دو موضوع را به عنوان اولويت کاري خود در زمينه پدافند غيرعامل انتخاب و براي پيگيري و عملياتي و اجرايي شدن آن برنامه ريزي و تا حصول نتيجه پيگيري هاي لازم را انجام دهند.
 

 

افزودن دیدگاه