فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه کارگروه امهال تسهيلات کشاورزي (موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم) شهرستان شهرکرد

کد خبر: 133881 تاریخ انتشار: 1399/03/12
نمایش: 59
اخبار
جلسه کارگروه امهال تسهيلات کشاورزي (موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم) شهرستان شهرکرد به رياست سپنتا حبيبي معاون برنامه ريزي و توسعه فرماندار و با حضور مديران و نمايندگان محترم دستگاه هاي اجرايي مرتبط در محل فرمانداري شهرکرد برگزار گرديد.
معاون برنامه ريزي و توسعه فرماندار در اين جلسه عنوان کرد: اطلاع رساني مناسب و به موقع جهت امهال تسهيلات کشاورزاني که در اثر حوادث طبيعي خسارت ديده اند و سررسيد تسهيلات آن ها تا تاريخ 98/6/30 بوده است، توسط اداره جهاد کشاورزي شهرستان شهرکرد و بانک هاي عامل بعمل آمده و پيگيري هاي لازم براي تعيين تکليف پرونده هاي موجود در بانک ها انجام مي شود.
وي افزود: بانک هاي عامل همکاري و تعامل لازم را براي جذب باقيمانده سهميه تسهيلات مربوط به بند خ ماده 33 بعمل آورند.

افزودن دیدگاه