فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه رسيدگي به مشکلات اراضي تحت تملک بنياد مستضعفان در روستاهاي نوآباد و سيرک شهرستان شهرکرد

کد خبر: 154134 تاریخ انتشار: 1399/04/29 09:20:13
نمایش: 81
اخبار
جلسه رسيدگي به مشکلات اراضي تحت تملک بنياد مستضعفان در روستاهاي نوآباد و سيرک شهرستان شهرکرد به رياست عبدالعلي ارژنگ فرماندار شهرکرد برگزار گرديد.
در اين جلسه فرماندار شهرستان شهرکرد ضمن تاکيد بر تقويت نظارت واحد حقوق بنياد مستضعفان در منطقه، خواستار بررسي دقيق وضعيت املاک مورد اشاره و رسيدگي به تصرفات احتمالي اراضي شد.
ارژنگ عنوان کرد: در خصوص برنامه هاي آتي آن نهاد در اراضي موصوف ترتيبي اتخاذ گردد تا قبل از اجراي هر طرح در چارچوب قوانين و مقررات بررسي کارشناسي انجام و هماهنگي لازم با فرمانداري شهرستان شهرکرد به عمل آيد.

مولف: مصطفی بیات

افزودن دیدگاه