فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه تأمين آب مورد نياز مجتمع دامداري شهر نافچ

کد خبر: 154196 تاریخ انتشار: 1399/05/12 12:10:12
نمایش: 149
اخبار
معاون فرماندار گفت: آب مورد نياز مجتمع دامداري از طريق کميسيون مربوطه پيگيري و تأمين گردد.
جلسه تأمين آب مورد نياز مجتمع دامداري شهر نافچ با حضور معاون محترم حفاظت و بهره برداري منابع آب استان، مديران و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي زيربط، شهردار نافچ و رئيس شوراي اسلامي شهر نافچ به رياست سپنتا حبيبي معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري برگزار گرديد.
سپنتا حبيبي در اين جلسه اظهار داشت: آب مورد نياز مجتمع دامداري از طريق کميسيون مربوطه پيگيري و تأمين گردد.

مولف: مصطفی بیات

افزودن دیدگاه