فرمانداری شهرستان شهرکرد

قرارگاه جهادي مشترک سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني

کد خبر: 154733 تاریخ انتشار: 1399/08/25
نمایش: 86
اخبار
فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: قرارگاه جهادي مشترک سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني به منظور تعامل مؤثر در خصوص قطع زنجيره اي ويروس منحوس کرونا تشکيل شده است.
عبدالعلي ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد صبح يکشنبه 25 آبان ماه در قرارگاه جهادي مشترک سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني شهرستان شهرکرد عنوان کرد: به منظور تعامل مؤثر در خصوص قطع زنجيره اي ويروس منحوس کرونا، تفاهم نامه اي في مابين فرمانداري شهرستان شهرکرد، ناحيه مقاومت بسيج شهرکرد و مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد در پنج ماده منعقد و مبادله گرديد.
فرماندار ادامه داد: موضوع و هدف اين تفاهم نامه، هم افزايي و ارتقاء هماهنگي ها براي اجراي اين طرح جهادي در شهرستان شهرکرد با رويکرد آگاهي بخشي، آموزش، بيماريابي، قرنطينه هوشمند، تشخيص و درمان در خانه و همچنين کمک هاي لازم به بيماران ميباشد.

مولف: مصطفی بیات

افزودن دیدگاه