فرمانداری شهرستان شهرکرد

بررسي موانع و مشکلات طرح هاي اقتصاد مقاومتي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 155124 تاریخ انتشار: 1399/10/22 12:13:48
نمایش: 185
اخبار
موانع و مشکلات مربوط به اجراي طرح هاي گياهان دارويي و احداث يک واحد دامداري گوسفند داشتي در حوزه اقتصاد مقاومتي شهرستان شهرکرد مورد بررسي قرار گرفت.
سپنتا حبيبي معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري شهرستان شهرکرد امروز و در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتي شهرستان شهرکرد ضمن بررسي موانع و مشکلات مربوط به اجراي دو طرح گياهان دارويي و احداث يک واحد دامداري گوسفند داشتي در شهرستان، عنوان کرد: ادارات جهاد کشاورزي، منابع طبيعي و آبخيزداري و شوراي اسلامي شهرکيان نسبت به رفع موانع اجراي اين دو طرح پيگيري و تعامل لازم را به عمل آورند.
وي ادامه داد: طرح گياهان دارويي در مساحت يک و نيم هکتار و دامداري گوسفند داشتي به مساحت ٢ هزار و ٢٠٠ متر، از جمله طرح هايي است که مي تواند در ايجاد اشتغال و درآمدزايي پايدار در منطقه مؤثر باشد.

مولف: مصطفی بیات

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/29