فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه پدافند غير عامل

کد خبر: 20427 تاریخ انتشار: 1397/04/27 07:14:33
نمایش: 524
اخبار
جلسه پدافند غير عامل در فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار شد ، در اين جلسه عبدالعلي ارژنگ اظهار داشتند : باتوجه به تاکيد مقام معظم رهبري در مورد پدافند غير عامل مديران بايد اهتمام ويژه اي نسبت به اين امر داشته باشند و برنامه هاي خود را بر اين اساس تدوين کنند و پدافند غير عامل بايد يکي از اصول ضروري توسط مديران مورد توجه قرار گيرد

افزودن دیدگاه