فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل کارگروه امهال تسهيلات کشاورزي

کد خبر: 30757 تاریخ انتشار: 1397/07/03
نمایش: 358
اخبار
تشکيل کارگروه امهال تسهيلات بخش کشاورزي  در فرماندار ي شهرستان شهرکرد به رياست مهندس ارژنگ 
در راستاي بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص امهال تسهيلات بخش کشاورزي کليه بانکهاي عامل دعوت و بخشنامه ارسالي معاون اول رئيس جمهور در اين خصوص بررسي وچگونگي اجراي بخش نامه فوق الذکر و سازوکارها و رويه هاي اجرا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

افزودن دیدگاه