فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه هماهنگي مديريت بحران شهرستان شهرکرد

کد خبر: 30819 تاریخ انتشار: 1397/07/14 10:42:00
نمایش: 365
اخبار
جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان شهرکرد در فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد
دراين جلسه نسبت به آمادگي دستگاههاي اجرايي و ادارات شهرستان در راستاي ارتقاء و آمادگي به منظور مقابله با حوادٍث اجتماعي و شروع فصل بارش بحث و تبادل نظر گرديد

افزودن دیدگاه