فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه تخصصي احيا و تغذيه مصنوعي دشت شهرکرد

کد خبر: 30860 تاریخ انتشار: 1397/07/22 12:13:44
نمایش: 462
اخبار

جلسه تخصصي احيا و تغذيه مصنوعي دشت شهرکرد
پس از برگزاري جلسات متعدد در فرمانداري شهرستان شهرکرد و ارائه گزارشات متعدد مشاور طرح در اين زمينه صبح امروز جلسه اي باحضور فرماندار شهرستان شهرکرد مهندس ارژنگ، مديرکل منابع طبيعي استان، رئيس شوراي شهر شهرکرد، نمايندگان سازمان مديريت وبرنامه ريزي، مديريت بحران، مدير آب منطقه اي شهرستان، معاون شهردار شهرکرد و ساير کارشناسان اين حوزه تشکيل گرديد در اين جلسه به منظور مقابله با ريزگردهاي شهر شهرکرد، احياي مرغ شهرکرد و تغذيه و کنترل روان آب‌هاي خروجي شهر شهرکرد تصميماتي به شرح ذيل جهت اجرايي شدن توسط دستگاه‌هاي اجرايي گرفته شد:
1_احداث کانال از مسير دشت ده به حوضچه هاي مصنوعي با اعتبار بالغ بر 9000 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي و مديريت بحران استان توسط اداره کل منابع طبيعي اجرايي مي گردد
2_ترميم ولاي وبي بند حسين آباد و آبگيري هاي پيش بيني شده با اعتبار 3000 ميليون ريال از محل اعتبارات داخلي شرکت سهامي آب منطقه اي شهرستان
3_استفاده از امکانات و ماشين آلات شهرداري شهرکرد در جهت تسريع و کمک به عبور آب خروجي از سطح شهر شهرکرد و هدايت آن به مرغ شهرکرد

افزودن دیدگاه