فرمانداری شهرستان شهرکرد

برگزاري جلسه امحال تسهيلات بانکي بخش کشاورزي

کد خبر: 31056 تاریخ انتشار: 1397/09/06 10:33:15
نمایش: 314
اخبار
جلسه امحال تسهيلات بانکي بخش کشاورزي به رياست مهندس ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد برگزار گرديد. در اين جلسه در اجرايي شدن بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم که مقرر گرديد طرحهايي که از تاريخ 96/07/01 لغايت 97/12/29 سر رسيد تسهيلات بانکي آنها است جرايم و سود آنها بخشيده و اصل آن بمدت 3 سال امحال گردد

افزودن دیدگاه