فرمانداری شهرستان شهرکرد

برگزاري کميته برنامه ريزي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 31077 تاریخ انتشار: 1397/09/11 10:19:24
نمایش: 359
اخبار
جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان شهرکرد به رياست مهندس ارژنگ برگزار گرديد  اين جلسه به منظور پيگيري جذب اعتبارات پروژه هاي سال 97 شهرستان شهرکرد تشکيل گرديد در اين جلسه فرماندار شهرستان شهرکرد با توجه به ابلاغ تخصص اعتبارات بر عملياتي نمودن پروژه هاي مصوب اين شهرستان تاکيد نموندلازم به ذکر است تاکنون از منابع اعتبارات( استاني) توازن، مصوب قانون تنش آبي 59 ميليارد و470ميليون تومان اعتبارات مصوب به اين شهرستان ابلاغ گرديده که از اين مبلغ 16 ميليارد تومان تخصيص به دستگاههاي اجرايي شهرستان شهرکرد ابلاغ شده است

افزودن دیدگاه