فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل شوراي هماهنگي ترافيک شهرستان شهرکرد

کد خبر: 31225 تاریخ انتشار: 1397/10/04 13:01:49
نمایش: 296
اخبار
شوراي هماهنگي ترافيک شهرستان شهرکرد تشکيل گرديد در اين جلسه موارد ذيل بحث و تبادل نظر گرديد:
1- بررسي و تحليل تصادف کمربندي 15 خرداد و ارائه راهکار جهت ايمن سازي و کاهش تصادفات اين محور
2-بررسي طرح پيشنهادي جهت اصلاح ورودي جايگاه عرضه سوخت شماره 11 ميدان کوهرنگ

3- بحث و تصميم گيري در خصوص ساماندهي مسافر کش هاي ترمينال غرب شهرکرد

افزودن دیدگاه