فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل ستاد مبارزه با زمين خواري شهرستان شهرکرد

کد خبر: 31268 تاریخ انتشار: 1397/10/11 13:29:25
نمایش: 522
اخبار

ستاد مبارزه با زمين خواري شهرستان شهرکرد به رياست مهندس ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد تشکيل گرديد

در اين جلسه دستگاههاي اجرايي به ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام شده درسال جاري پرداختندکه از ابتداي سالجاري تاکنون در سطح شهرستان تعداد 73 حکم قضايي در خصوص رفع تصرف اجرايي شده است همچنين تکميل پرونده در خصوص 33 مورد از اراضي تصرف شده به مساحت 72.4013هکتار در ضمن اراضي آزاد شده به مساحت 80.27هکتار و نيز اجراي هفت مورد رفع تصرف در حريم راهها از اقدامات ستاد مبارزه با زمين خواري شهرستان شهرکرد در سالجاري مي باشد همچنين در خصوص رفع تصرفات محور شهرکرد - فرخشهر (ساخت و سازهاي غير مجاز در حريم جاده ) بحث و تصميم گيري شد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/29