فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري

کد خبر: 31387 تاریخ انتشار: 1397/11/03 09:07:13
نمایش: 259
اخبار

اولين جلسه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري در فرمانداري شهرستان شهرکرد تشکيل گرديد

در اين جلسه مقرر گرديد حداکثر تا پايان شهريور 98 کليه آهن فروشان از داخل محدوده شهر شهرکرد به قطب صنعتي شهرکرد منتقل گردند همچنين مقرر گرديد حداکثر تا دو هفته آينده ساختمان کارگران ساختماني که توسط شهرداري شهرکرد ساخته شده است تجهيز و آماده به برداري گردد و کليه کارگران ساختماني مستقر در ميدانهاي امام حسين (ع) و شهداء شهرکرد در ساختمان مذکور واقع در جنوب شهرکرد مستقر گردند

افزودن دیدگاه