فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه ستادساماندهي امورجوانان شهرستان

کد خبر: 31590 تاریخ انتشار: 1397/12/08 10:12:08
نمایش: 253
اخبار

چهارمين جلسه ستادساماندهي امورجوانان شهرستان درسال جاري به رياست فرماندار شهرستان شهرکرد تشکيل شد

در اين جلسه مقررشد موارد ذيل اجرائي شود: 1تشکيل مجمع خيرين ورزشياربامعرفي افرادخيرتوسط دستگاههاي ذيربط،بخشداريهاوفرمانداري درسه ماهه اول سال 98

2مقررشدجشن باشکوهي  درهفته جوان سال98وهمزمان باسالروزازدواج حضرت علي (ع)وحضرت فاطمه زهرا(س )وتجليل ازخيرين امرازدواج،زوج هاي برتردرحوزه هاي مختلف باهمکاري دستگاههاي اجرائي وتشکل هاي مردم نهاد برگزارشود

3تشکيل جلسه کميته هاي تخصصي هويت وفضاي مجازي حداکثر 

4تشکيل بانک اطلاعات کلي مربوط به جوانان.

5شناسائي واولويت بندي مشکلات وموانع فرا روي جوانان درامرازدواج

6شناسائي واولويت بندي اسيب هاي اجتماعي فرا روي جوانان

7اختصاص حداقل 10تا20 درصد اعتبارات وتسهيلات دستگاههاي اجرائي براي جوانان.

افزودن دیدگاه