فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه ستاد مديريت بحران شهرستان شهرکرددر شهرک منظريه

کد خبر: 41816 تاریخ انتشار: 1398/01/24 04:31:30
نمایش: 262
اخبار

جلسه ستاد بحران شهرستان شهرکرد به رياست مهندس ارژنگ در شهرک منظريه
در پي اعلام آبگرفتگي درساعت 23:00 دريکي از مجتمع هاي مسکوني درمنظريه شهرکرد ستاد مديريت بحران شهرستان شهرکرد در شهرداري منظريه تشکيل گرديد و پس از بازديد ميداني از مجتمع مسکوني مقرر گرديد نسبت به تخليه و پمپاژآب موجود در ساختمان اقدام لازم بعمل آيد در ضمن مقرر گرديد آزمايشگاه خاک نسبت به بررسي خاک زير بناي ساختمان اقدام لازم را بعمل آورد


 

افزودن دیدگاه