فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه ستادساماندهي امورجوانان شهرستان

کد خبر: 41820 تاریخ انتشار: 1398/01/24 04:53:46
نمایش: 245
اخبار

اولين جلسه ستادساماندهي امورجوانان شهرستان شهرکرد درسال 98 به رياست فرماندارشهرستان شهرکرد برگزارشد. مهندس ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد ورئيس ستاد عنوان داشت:برنامه هاي پيش بيني شده درهفته جوان بايد درطول سال نيز برگزار شود وفقط به يک هفته محدود نشود،همچنين بايد به استفاده ازظرفيت جوانان وتشکل هاي مردم نهاد درمديريت بحران شهرستان توجه خاص داشت.وي ازدستگاههاي عضوستادخواست دربرگزاري برنامه هاي هفته جوان که بارويکرد جمع آوري کمک براي سيل زدگان برگزارمي شود مشارکت وهمکاري فعال داشته باشند

 

جلسه ستاد ساماندهي امورجوانان شهرستان شهرکرد با دستور کار برنامه ريزي براي بزرگداشت هفته جوان با رويکرد برگزاري جشن گلريزان جهت جمع آوري کمک هاي مردمي براي سيل زدگان ،باحضوراعضاي ستاد ساماندهي امورجوانان شهرستان شهرکرد تشکيل شد.

در اين جلسه گزارشي مختصرازاهم فعاليت هاي انجام شده درحوزه جوان درسال 97 وازمهمترين برنامه هاي دردست اجراء درسال 98 به افتتاح خانه جوان دربهمن ماه ،اجراي طرح سربازمهارت باهمکاري جهاد دانشگاهي ،توسعه تشکل هاي مردم نهادجوانان،برگزاري منظم جلسات ستاد ساماندهي استان وشهرستانهاو... اشاره شد

همچنين مقررگرديد درهفته جوان بيش از200برنامه براي اجرادرسراسراستان وازجمله شهرستان شهرکردپيش بيني شده که باتوجه به تکليف وزارت ورزش وجوانان به تمامي استانها تمامي برنامه هاي هفته جوان مي بايد بارويکرد جمع آوري کمک هاي مردمي براي هموطنان سيل زده کشورانجام پذيرد وهزينه هاي مربوط به برنامه ها ئي که بار مالي داردبه سيل زدگان اختصاص خواهد يافت.

هفته جوان از26فروردين لغايت 1ارديبهشت ماه در سراسر کشور برگزار مي گردد که اهم برنامه ها در اين هفته به شرح ذيل مي باشد:

بصدادرآمدن زنگ روزجوان دريکي ازمدارس ،برپائي ايستگاه شادي به مناسبت ولادت حضرت علي اکبر(ع) درمحل مجموعه هاي ورزش تختي وانقلاب شهرکردوخانه جوان بهمراه برپائي چادرهاي جمع آوري کمک هاي مردمي براي سيل زدگان ،برگزاري جلسه هم انديشي پيرامون مشکلات ومطالبات جوانان ، برپائي پايگاه مشاوره رايگان وکارگاههاي آموزشي ويژه جوانان درخانه جوان،بازديدرايگان جوانان ازموزه هاي شهرستان،اختصاص يک روزسانس رايگان استخرشنا ويژه اعضاي جوان سمن ها وهيات هاي ورزشي،حضور جوانان وتشکل هاي مردم نهاد درمحل تپه نوراشهداء وگلباران غبور شهداي گمنام،ديدار ازخانواده شهيد جوان مدافع حرم،تجليل ازجوانترين کارمند وکارگرنمونه،برگزاري کرسي هاي آزادانديشي دردانشگاهها،برگزاري مسابقات دررشته اي مختلف ورزشي،حضورجوانان وتشکل هاي مردم نهاد وهيات هاي ورزشي درمراسم نمازجمعه،ديداربانماينده ولي فقيه دراستان وامام جمعه شهرکرد،افتتاح خانه هاي ورزشي روستائي وبرگزاري جشن گلريزان باهدف جمع آوري کمک هاي مردمي براي سيل زدگان 

آقاي ارژنگ همچنين بربرگزاري جلسه بعدي ستاد دربخش فرخشهر ،تجليل ازجواناني که درکمک به هموطنان درسيل اخير مشارکت فعال داشتند،تهيه گزارش  عملکرد دستگاههاي مرتبط باامورجوانان درسال 97 بصورت پاورپوينت،و مکاتبه با دستگاههائي که درجلسه ستاد حضورنداشتند تاکيدنمودند.

افزودن دیدگاه