فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه شاخص هاي توزيع اعتبار در حوزه حمل و نقل در شهرستان

کد خبر: 41891 تاریخ انتشار: 1398/02/10 14:20:12
نمایش: 133
اخبار
جلسه مشترک فرماندار شهرستان شهرکرد و مدير کل راهداري و حمل و نقل استان در خصوص بررسي شاخص هاي توزيع اعتبار در حوزه حمل و نقل در فرمانداري شهرستان شهرکرد بر گزار گرديد در اين جلسه در خصوص شاخص هاي توزيع اعتبار در حوزه حمل و نقل در شهرستان شهرکرد بحث و تبادل نظر شد  همچنين مقرر گرديد نقشه راه و هدف گذاري مشخصي براي بهسازي و تعريض محورهاي اين شهرستان تهيه گردد ودر بازده زماني مشخص اين طرحها مورد بهر برداري قرار  گيرند

افزودن دیدگاه