فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه ستاد احياي زکات شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42047 تاریخ انتشار: 1398/03/08
نمایش: 230
اخبار
جلسه ستاد احياي زکات شهرستان شهرکرد و همچنين شوراي هماهنگي جمع آوري زکات فطره در فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد
 فرماندار شهرستان شهرکرد در خصوص احياي سنت حسنه زکات و نحوه جمع آوري زکات فطره مطالبي را ارائه نمودند وي با بيان اينکه جلسات ستاد احياي زکات شهرستان بايد بطور منظم تشکيل گردد عنوان نمودند ستاد احياي زکات شهرستان بايد نسبت به اهميت پرداخت زکات فطره  بايد دقت نظر و اهتمام بيشتري در اين زمينه داشته باشد  ودر رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت سنوات گذشته تلاش مضاعف نمايدهمچنين مقرر گرديد نسبت به آموزش عاملين زکات و فرهنگ سازي اين سنت حسنه در سطح جامعه اقدام مضاعف گردد
 

افزودن دیدگاه