فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل کار گروه اقتصاد مقاومتي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42064 تاریخ انتشار: 1398/03/12 09:30:17
نمایش: 204
اخبار
کار گروه اقتصاد مقاومتي شهرستان شهرکرد به رياست مهندس رئيسي معاون برنامه ريزي فرمانداري شهرستان شهرکرد جهت بررسي وحل مشکلات مربوط به مجتمع هاي دامداري سودجان و مهديه و نيز پرورش دهند گان اسب در شهر هاي شهرکرد و فرخشهرتشکيل گرديد . در اين جلسه کميته مکان ياب با محوريت جهاد کشاورزي استان بمنظور تعيين مجتمع هاي نگهداري و پرورش اسب در شهرستان شهرکرد براي ساماندهي اين مجتمع ها و توسعه کسب و کارهاي مرتبط با اين صنعت در حوزه هاي ورزش ، گردشگري و پرورش اسب مشخص گرديد
 

افزودن دیدگاه