فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل شوراي سالمندان شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42070 تاریخ انتشار: 1398/03/13 09:54:24
نمایش: 207
اخبار
شوراي سالمندان شهرستان شهرکرد به رياست ابراهيم بختياري فر معاون سياسي فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد
در اين جلسه مجمع خيرين سلامت در راستاي رايزني براي ايجاد دهکده سالمندان و سراي سالمندان با کمک خيرين و تخصيص قطعه زميني براي احداث پروژه مذکور بحث و تبادل نظر نمودند

افزودن دیدگاه