تشکيل شوراي سالمندان شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42070 تاریخ انتشار: 1398/03/13 09:54:24
نمایش: 87
اخبار
شوراي سالمندان شهرستان شهرکرد به رياست ابراهيم بختياري فر معاون سياسي فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد
در اين جلسه مجمع خيرين سلامت در راستاي رايزني براي ايجاد دهکده سالمندان و سراي سالمندان با کمک خيرين و تخصيص قطعه زميني براي احداث پروژه مذکور بحث و تبادل نظر نمودند

افزودن دیدگاه