فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل دومين جلسه شوراي ترافيک شهرستان شهرکرد در سال 98

کد خبر: 42099 تاریخ انتشار: 1398/03/25
نمایش: 282
اخبار
 دومين جلسه شوراي هماهنگي ترافيک شهرستان شهرکرد در سال 98 به رياست فرماندار شهرستان شهرکرد مهندس ارژنگ جهت تصميم گيري در خصوص برخي موانع ترافيکي سطح شهرکرد برگزار و  موارد ذيل در اين شورا مصوب گرديد:
1-طرح توسعه و افزايش عرض خيابان فجر واقع در ميرآبادغربي مطرح گرديد و مقرر شد شهرداري شهرکرد عمليات اجرايي خود را پس از اصلاحات نقشه شروع نمايد.
2- حل معضلات ترافيکي ميدان مادرميرآباد مطرح گرديد و مقرر شد جهت کاهش معضلات ترافيکي حرکت از غرب به شرق در ميدان مسدود گردد.
3- مقرر گرديد جهت کاهش و کنترل تصادفات خط کشي هاي مجتمع فن آوران شهرکرد توسط شهرداري انجام پذيرد.

افزودن دیدگاه