تشکيل جلسه ستاد هماهنگي امور مساجد شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42107 تاریخ انتشار: 1398/03/27
نمایش: 62
اخبار
 جلسه ستاد هماهنگي امور مساجد شهرستان شهرکرد به رياست فرماندار شهرستان شهرکرد در خصوص امور مساجد ومسائل پيرامون اين موضوع برگزار گرديد وتصميمات اين جلسه به شرح ذيل مي باشد:
1-شهرداري شهرکرد همکاري و مساعدت خود را در رابطه با ساخت مسجد در دانشگاه علوم پزشکي اعلام داشت.
2-در خصوص کمبود مسجد مجتمع فناوران مقرر گرديد شوراي شهر با هماهنگي دبير محترم ،مسئله رو پيگيري و به شهرداري ارائه دهند.
3-مقرر گرديد اداره کل راه و شهرسازي نسبت به رفع موانع موجود در مساجد منظريه را در دستور کار خود قرار دهد.
4-بررسي مسائل ومشکلات جانمايي مسجد درمحله ي مهدي آباد شهرکرد مورد بحث تبادل نظر قرار گرفت.
5-پيگيري و ساخت مسجد در کوي طلاب شهرکرد.

افزودن دیدگاه