فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل دومين جلسه ي شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42118 تاریخ انتشار: 1398/03/29 07:49:32
نمایش: 169
اخبار
دومين جلسه ي شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان شهرکرد به رياست فرماندار شهرستان شهرکرد به منظور بررسي،تحليل و ارائه ي راهکار جهت تغذيه مصنوعي دشت شهرکرد و کنترل روان آبها برگزار گرديد.
در اين جلسه مقرر گرديد طرح مورد نظر در کميته کارشناسي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري در خصوص تغذيه ي مصنوعي اين دشت بررسي گردد و جهت تصويب و تصميم گيري نهايي در شوراي حفاظت منابع آب شهرستان مطرح گردد.
همچنين در اين جلسه برخي طرح ها در خصوص کنترل روان آبها مطرح شد که مقرر گرديد در حوزه مسائل فني تقسيم وظايف دستگاه ها و همچنين مسائل اجتماعي اقدامات لازم انجام و نتيجه اعلام گردد.

افزودن دیدگاه