فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه ي کميته ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42143 تاریخ انتشار: 1398/04/05 12:21:00
نمایش: 233
اخبار
 کميته ي ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري شهرستان شهرکرد به رياست مهندس رئيسي،معاون برنامه ريزي فرماندار و با حضور اعضاء کميته و نماينده ي سازمان بازرسي برگزار گرديد.
در اين جلسه مقرر شد شهرداري شهرکرد پيگيري هاي لازم،در خصوص انتقال صنف فعال آهن فروشان به شهرک صنعتي شهرکرد بعمل آورد.
همچنين در اين جلسه مسائل و موارد مربوط به واگذاري زمين به نمايشگاه داران خودرو در شهر شهرکرد مورد بررسي قرار گرفت.

افزودن دیدگاه