فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل اولين جلسه ي کميته ي برنامه ريزي شهرستان شهرکرد در سال 1398

کد خبر: 42176 تاریخ انتشار: 1398/04/15
نمایش: 246
اخبار

اولين جلسه ي کميته ي برنامه ريزي شهرستان شهرکرد در سال 1398 به رياست مهندس ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد و با حضور اعضاء تشکيل گرديد.

در اين جلسه مهندس ارژنگ ضمن بررسي روند خوب اعتبارات در سال 97 به افزايش 11 درصدي اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي شهرستان اشاره کرد و خواستار اهتمام ويژه ي مديران جهت اختصاص بهينه اعتبارات به تکميل پروژه هاي نيمه تمام و اولويت دار و اتمام برخي از آنها درسال جاري شدند.ايشان سه عامل عمده : شاخص هاي مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه ي استان،پروژه هاي نيمه تمام و اولويت بندي فصول در هرکدام از شهرستان ها بر اساس اسناد بالا دستي و ملاک توزيع اعتبارات قانون استفاده ي متوازن از امکانات کشور را شاخص هاي توزيع اعتبار عنوان نمودند و همچنين استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و شناسايي سرمايه گذاران به منظور سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف استان بويژه خيرين و واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش غيردولتي با فراهم کردن تسهيلات مورد نياز براي آنان را از برنامه هاي اولويت دار عنوان نمودند.

دراين جلسه مبلغ44.7ميليارد تومان اعتبار که مبلغ 18.2 ميليارد تومان آن از محل اعتبارات استاني و 26.5 ميليارد تومان ديگر از محل اعتبارات قانون متوازن کشور به اين شهرستان ابلاغ شده بود بين 221 پروژه در قالب 24 فصل و 49 دستگاه اجرايي توزيع گرديد.

افزودن دیدگاه