فرمانداری شهرستان شهرکرد

دومين جلسه ي کميته ي برنامه ريزي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42180 تاریخ انتشار: 1398/04/16
نمایش: 251
اخبار

در روز يکشنبه مورخ 98/4/16 جلسه ي کميته ي برنامه ريزي شهرستان شهرکردبه رياست مهندس ارژنگ،فرماندار شهرستان شهرکرد وبا حضور مهندس رئيسي،معاون برنامه ريزي فرمانداري،آقاي دکتر شجاعي معاون برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و اعضاءکميته ي برنامه ريزي در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد.

در اين جلسه کليات سند توسعه ي اقتصادي شهرستان شهرکرد توسط دکتر شجاعي و مهندس عباسي مطرح گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا ، به تصويب کميته برنامه ريزي شهرستان شهرکرد رسيد.

لازم به ذکر است براساس سند توسعه ي اقتصادي شهرستان شهرکرد جهت گيري منابع اعتباري و اقدامات دستگاه هاي اجرايي مشخص و تکاليف آنها در اين راستا تعيين گرديده است.

افزودن دیدگاه