فرمانداری شهرستان شهرکرد

برگزاري جلسه ي کميته ي هماهنگي ونظارت آرد و نان شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42348 تاریخ انتشار: 1398/05/18 17:56:24
نمایش: 240
اخبار
جلسه ي کميته ي هماهنگي ونظارت آرد و نان شهرستان شهرکرد به رياست فرماندار شهرستان درسالن جلسات فرمانداري شهرستان برگزار گرديد.
اهم موضوعات و مصوبات اين جلسه به شرح ذيل مي باشد:
1-بررسي و ساماندهي سهميه ي آرد نانوايي هاي شهرستان.
2-بازرسي و نظارت مستمر بر فعاليت نانوايي ها و برخورد با گران فروشي انواع نان،بخصوص افزايش بي رويه ي قيمت نان بربري .
3-سامان دهي پروانه کسب نانوايي ها و ممانعت از فعاليت نانوايي هاي فاقد مجوز پروانه کسب.
4-بازديد و بازرسي از نانوايي ها،توسط بازرسي اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان به منظور برخورد با بعضي نانوايي هاي متخلف .
5-برنامه ريزي و هماهنگي توسط دستگاه هاي مرتبط به منظور برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي براي نانوايي هاي شهرستان شهرکرد.

افزودن دیدگاه