فرمانداری شهرستان شهرکرد

برگزاري جلسه ي کارگروه امداد و نجات شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42358 تاریخ انتشار: 1398/05/22
نمایش: 193
اخبار
جلسه ي کارگروه امداد و نجات به رياست معاونت عمراني فرمانداري شهرستان شهرکرد و و باحضور اعضاء کارگروه،به منظور تشريح وظايف دستگاه ها و تدوين برنامه هاي آتي دستگاه ها در محل فرمانداري تشکيل شد.
در اين جلسه سازماندهي تيم هاي عمليات مقابله،امداد و نجات براي شرايط اضطراري و ارتقاءتوانمندي هاي آنان و همچنين طراحي و پيش بيني تجهيزات و امکانات جستجو و نجات وبروزرساني آنها براي شرايط اضطراري ناشي از تهديدات ،اقدامات نظامي مورد بررسي قرار گرفت.

افزودن دیدگاه