فرمانداری شهرستان شهرکرد

برگزاري جلسه ي خدمات سفر شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42392 تاریخ انتشار: 1398/05/27
نمایش: 206
اخبار
جلسه ي خدمات سفر شهرستان شهرکرد در محل فرمانداري و به منظور ارائه ي خدمات مطلوب به مسافرين و گردشگران توسط کميته هاي ده گانه خدمات سفر برگزار گرديد.
فرماندار شهرستان از آمادگي کليه ي دستگاه ها جهت ارائه ي خدمات مطلوب به گردشگران در سطح شهرستان خبر داد.
در اين جلسه مصوب شد مکاني در ورودي شهرکرد بعنوان مرکز مانيتورينگ خدمات سفر احداث گردد و مقرر گرديد اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري نسبت به تهيه ي طرح آن اقدام نمايند.
لازم به ذکر است تعداد 12 هتل ،مهمان پذير و اقامتگاه سنتي،21 خانه ي مسافر،3 خانه ي بوم گردي و تعداد25 آموزشگاه جهت پذيرايي و اسکان مسافران و گردشگران در شهرستان شهرکرد تجهيز و آماده ي ارائه ي خدمات مي باشند.

افزودن دیدگاه