فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه ي ستاد تدوين پايتخت کتاب ايران

کد خبر: 42396 تاریخ انتشار: 1398/05/27
نمایش: 218
اخبار
جلسه ي ستاد تدوين پايتخت کتاب ايران به رياست معاون سياسي امنيتي اجتماعي فرماندار شهرستان شهرکرد برگزار شد.
دراين جلسه مقرر گرديد اعضاي ستاد ،طرحهاي خلاق و مبتکرانه خود را پيرامون ترويج کتاب و کتابخواني تا تاريخ 30 آذرماه،به دبير خانه واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ارسال نمايند.
همچنين مصوب شد،شهرداران شهرهاي استان ضمن تشکيل جلسه با اعضاي دستگاه هاي فرهنگي شهر ، ظرفيت ها و پتانسيل هاي شهر را در خصوص ترويج کتاب و کتاب خواني تبيين نمايند.

افزودن دیدگاه