فرمانداری شهرستان شهرکرد

برگزاري سومين جلسه ستاد کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42408 تاریخ انتشار: 1398/05/28
نمایش: 192
اخبار
سومين جلسه ستاد کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي شهرستان شهرکرد به رياست معاون سياسي امنيتي اجتماعي فرماندار در سالن جلسات قرمانداري شهرستان برگزار گرديد.
 اين جلسه با بررسي مصوبات پيشين و با تاکيد به بررسي نتايج اقدامات اداره کار و بهزيستي در خصوص کودکان کار و عملکرد مرکز بهداشت در مورد آسيب هاي خلقي،رفتاري و خود کشي تشکيل گشت و  مصوب شد مرکز بهداشت گام هاي عملي مبتني بر برنامه جامع سلامت شهرستان را تعيين و تعريف نمايند و مقرر شد بخشداري،شوراي شهر و شهرداري فرخ شهر به همراه مرکز بهداشت باتشکيل جلسه و دعوت از کارشناسان متخصص حوزه ي اجتماعي،رفتاري وضعيت آسيب هاي خلقي و رواني را در فرخ شهر بررسي نمايند.
 

افزودن دیدگاه