فرمانداری شهرستان شهرکرد

بازديد فرماندار شهرستان شهرکرداز روند اجرايي و آماده سازي محله هاي 39 و 40 منظريه.

کد خبر: 42492 تاریخ انتشار: 1398/06/10
نمایش: 201
اخبار

بازديد فرماندار شهرستان شهرکرد به همراه مدير بازآفريني اداره ي کل راه و شهر سازي و مدير شرکت توزيع نيروي برق شهرستان از روند اجرايي و آماده سازي محله هاي 39 و 40 منظريه.

دراين بازديد موضوعات زير سازي ، احداث کانال ، رفع آبهاي سطحي ، پيست دوچرخه سواري پيرامون اين محلات و همچنين شبکه ي برق و گاز مورد بررسي قرار گرفت .همچنين طرح احداث بلوار 60 متري اين محله ها که منتهي به دانشگاه آزاد مي باشد که در آينده يکي از نقاط اتصال منظريه به کمربندي شمالي مي باشد مورد بازديد قرار گرفت و مقرر شد جهت حل موانع اين محور جلسات شخصي با رياست دانشگاه آزاد برگزار گردد.

افزودن دیدگاه