فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه ساماندهي متکديان شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42510 تاریخ انتشار: 1398/06/14
نمایش: 208
اخبار

جلسه ساماندهي متکديان شهرستان شهرکرد به رياست فرماندار شهرستان و با حضور معاون دادستان عمومي انقلاب و شهردار شهرکرد ،رئيس بهزيستي شهرستان و رؤساي کميته امداد امام خميني (ره)ناحيه ي 1و2  برگزار شد.

در اين جلسه گزارشي از مشکلات جمع آوري وساماندهي متکديان و کودکان کار در جلسه مطرح گرديد ومقرر شد،دبيرخانه ي ثبت مشخصات و سوابق متکديان در فرمانداري ايجاد گردد و کارگروه،جهت کاهش متکديان اقدام به فرهنگ سازي در جامعه از طريق صدا و سيما و ظرفيت سازمانهاي مردم نهاد و شهرداري استفاده نمايد.همچنين ضرورت تاسيس مجتمع نگهداري متکديان در شهر شهرکرد نيز مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفت.

افزودن دیدگاه