فرمانداری شهرستان شهرکرد

برگزاري جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42532 تاریخ انتشار: 1398/06/24 09:32:27
نمایش: 210
اخبار

جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان شهرکرد به رياست معاون عمراني فرماندار شهرستان برگزار شد

در اين جلسه در خصوص مصوبات جلسه ي قبل شورا و مسائل و مشکلات موجود و احتمالات مخاطرات پيش رو در آينده ،باتوجه به فصول بارش ،بحث و تبادل نظر بين اعضاء صورت گرفت و موارد ذيل مصوب گرديد:

لايروبي مسيل هاي داخل شهرها و روستاها توسط شهرداري ها و دهياري ها تا تاريخ حداکثر 15 آبان ماه

لايروبي رود خانه ها توسط امور منابع آب

برداشت رسوبات داخل مخازن سدها و بندهاي خاکي توسط اداره جهاد کشاورزي و اداره منابع طبيعي شهرستان

رفع نواقص سد سورک توسط امور منابع آب تا قبل از شروع بارشهاي سال جاري

معرفي دستگاه هايي که در انجام وظايف محوله مرتبط با مديريت بحران کوتاهي نموده اند،باتوجه به دستورالعمل اقدامات احتياطي و پيشگيري در مواجهه با مخاطرات طبيعي ، توسط فرمانداري به مراجع نظارتي و قضائي معرفي ميگردند.

افزودن دیدگاه