فرمانداری شهرستان شهرکرد

برگزاري جلسه ي ستاد استقبال ازمهر شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42533 تاریخ انتشار: 1398/06/24 09:56:03
نمایش: 192
اخبار

جلسه ي ستاد استقبال ازمهر شهرستان شهرکردبه منظور هماهنگي بين دستگاه ها براي روز جوانه ها و بازگشايي مدارس و مراکز آموزشي سطح شهرستان در شروع ماه مهر برگزار گرديد.

در اين جلسه پس از بحث وتبادل نظر در خصوص دستور کار جلسه و استماع پيشنهادات و نقطه نظرات حاضرين در جلسه ، موارد ذيل تصميم گيري شد.

برنامه ريزي لازم براي کنترل ترافيکي درون شهري و روستايي

افزايش کيفي و کمي خدمات حمل و نقل همگاني

ايمن سازي رفع خطر از محور ها و نقاط مواصلاتي پرخطر

برنامه ريزي براي انجام اقدامات تکميلي و مرمتي مورد استفاده در فصول سرد

اجراي خط کشي ، رنگ آميزي معابر حاشيه مدارس توسط شهرداري ها

نظارت مستمر و دقيق بر مدارس توسط مرکز بهداشت شهرستان

نظارت و برخورد باسرويس هاي غير مجاز مدارس توسط پليس راهور شهرستان.

افزودن دیدگاه