فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه حل مشکل ترافيکي ميدان رسالت چالشتر

کد خبر: 42558 تاریخ انتشار: 1398/06/26
نمایش: 203
اخبار

جلسه حل مشکل ترافيکي ميدان رسالت چالشتر با حضور فرماندارشهرستان،رئيس دانشگاه علوم پزشکي ،خدمات بهداشتي درماني ،اعضاءشهرداري و شوراي شهر در فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.

در اين نشست پس از بررسي طرح ميدان و قرار گيري بخشي از کلينيک دندانپزشکي رسالت در محدوده تعريض ،در جهت حل مشکلات ترافيکي ميدان رسالت مقرر شد حصار مرکز دندانپزشکي رسالت در جهت کمک به تردد وسايل نقليه نيز عقب نشيني گردد.

باتوجه به عقب نشيني ،اصلاح هندسي ميدان ورودي و خرو.جي به سمت خيابان باستان و مسير هاي منتهي به ميدان ساماندهي ومشکلات ترافيکي در اين نقطه از شهر توسط شهرداري شهرکرد نيز رفع ميگردد

افزودن دیدگاه