فرمانداری شهرستان شهرکرد

برگزاري جلسه ي ستاد باز آفريني شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42559 تاریخ انتشار: 1398/06/26 12:27:53
نمایش: 187
اخبار
برگزاري جلسه ي ستاد باز آفريني به منظور تصويب ميزان تخفيفات اعمال شده از سوي شهرداري ها شهرستان در خصوص ساخت وساز هاي منازل مسکوني در بافت فرسوده و همچنين بررسي روند اجرايي طرحهاي عمراني ستاد باز آفريني درفرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.در اين جلسه معاونت عمراني فرماندار خواستار اطلاع رساني هرچه بشتر به ساکنين و متقاضيان ساخت و ساز در بافت فرسوده به منظور بهره مندي ازتسهيلات و و تخفيفات در نظر گرفته شده توسط دولت در اين بافت گرديد.لازم بذکر است که در سال جاري از محل اعتبارات ستاد بازآفريني عمليات اجرايي تعداد 17 پروژه با اعتبار بالغ بر 145 ميليارد ريال در شهرستان شهرکرد شروع گرديده است.

افزودن دیدگاه