فرمانداری شهرستان شهرکرد

برگزاري جلسه امهال تسهيلات خسارت ديدگان بخش کشاورزي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42673 تاریخ انتشار: 1398/07/15
نمایش: 241
اخبار
جلسه ي کارگروه بند خ ماده 33 قانون برنامه ي ششم توسعه با موضوع امهال تسهيلات خسارت ديدگان بخش کشاورزي شهرستان شهرکرد به رياست معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري شهرستان شهرکرد برگزار شد.در اين جلسه مقرر شد اداره جهاد کشاورزي شهرستان شهرکرد نسبت به اطلاع رساني لازم به کشاورزان خسارت ديده اقدام نموده و با توجه به ابلاغ اعتبار جديد استاني به مبلغ 40 ميليارد تومان ، بانکهاي عامل پرونده هاي متقاضيان مشمول را جمع بندي و جهت اقدام به کشاورزي شهرستان و فرمانداري ارسال نمايند

افزودن دیدگاه