فرمانداری شهرستان شهرکرد

بازديد از مجتمع دامداري اسکان شهرستان شهرکرد به منظور مبارزه با زمين خواري

کد خبر: 42749 تاریخ انتشار: 1398/08/01
نمایش: 168
اخبار
ستاد مبارزه با زمين خواري شهرستان شهرکرد به همراه دستگاه هاي عضو اين ستاد از مجتمع دامداري اسکان شهرکرد بازديد به عمل آوردند.
در راستاي منويات مقام معظم رهبري در جلوگيري از زمين خواري و کوه خواري و ...، ستاد مبارزه با زمين خواري شهرستان شهرکرد به همراه دستگاه هاي عضو اين ستاد از مجتمع دامداري اسکان شهرکرد بازديد به عمل آوردند.
در اين بازديد مقرر گرديد
ساخت و سازهاي بدون مجوز و پروانه در حريم و بستر آبراهه ها و همچنين تصرفات غير قانونوي که در اراضي ملي صورت گرفته و احداث بنا در آنجا انجام گرديده، احصاء و پس از طي مراحل قانوني به مراجع قضايي نيز معرفي گردند.
 

افزودن دیدگاه