فرمانداری شهرستان شهرکرد

نشست هم انديشي احزاب با فرماندار شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42753 تاریخ انتشار: 1398/08/01
نمایش: 183
اخبار
نشست هم انديشي احزاب و تشکل هاي سياسي شهرستان با فرماندار در محل فرمانداري شهرکرد برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان شهرکرد، نشست هم انديشي احزاب و تشکل هاي سياسي شهرستان با فرماندار در محل فرمانداري شهرکرد برگزار گرديد.
فرماندار شهرکرد رويکرد دولت و کارگزاران آن را استفاده از ظرفيت احزاب در تصميم سازي و کمک به توسعه بخش هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور، استان و شهرستان دانست.
در اين نشست مسئولين احزاب  و تشکل هاي سياسي نظرات و پيشنهادات خود را ارائه نمودند. 

افزودن دیدگاه