فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه بررسي پيشرفت فيزيکي طرح ويژه نوسازي و بهسازي 350 واحد مسکوني شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42820 تاریخ انتشار: 1398/08/09
نمایش: 146
اخبار
جلسه بررسي پيشرفت فيزيکي طرح ويژه نوسازي و بهسازي 350 واحد مسکوني شهرستان شهرکرد تشکيل، و در اين جلسه موضوعات مربوط به دريافت تسهيلات متقاضيان مطرح گرديد

جلسه بررسي پيشرفت فيزيکي طرح ويژه نوسازي و بهسازي 350 واحد مسکوني شهرستان شهرکرد برگزار گرديد.
در اين جلسه موضوعات بهره مندي از 400 ميليون ريال تسهيلات بانکي و 250 ميليون ريال کمک بلاعوض که به منظور ساخت واحد هاي مسکوني به مساحت 60 متر مربع در روستاها، با اولويت افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، پيش بيني شده که 350 واحد سهميه شهرستان شهرکرد مي باشد، مطرح گرديد.
فرماندار شهرستان شهرکرد در اين جلسه از متقاضيان روستايي فاقد مسکن مقاوم و زمين مناسب که در خواست بهره مندي از اين فرصت را دارند، خواستار مراجعه به دهياري ها به منظور تکميل پرونده جهت بهره مندي از اين تسهيلات را شدند.
 

افزودن دیدگاه