فرمانداری شهرستان شهرکرد

ديدار سرپرست بهزيستي استان با فرماندار شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42845 تاریخ انتشار: 1398/08/13
نمایش: 110
اخبار
بررسي مسائل و مشکلات در حوزه بهزيستي در نشست سرپرست بهزيستي استان با فرماندار شهرستان شهرکرد
نشست سرپرست بهزيستي استان و فرماندار شهرستان شهرکرد در فرمانداري مرکز استان برگزار گرديد.
در جريان اين نشست مسائل و مشکلات در حوزه بهزيستي شهرستان شهرکرد بررسي، و در همين خصوص تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد:
1- پيگيري واگذاري زمين براي ساخت مراکز توانبخشي در شهرستان شهرکرد.
2- پيگيري و راه اندازي گرم خانه شهرستان شهرکرد.
3- اجراي طرح بينايي سنجي و شنوايي سنجي در شهرستان شهرکرد.
4- افتتاح طرح آگاه سازي پايه هاي دهم و يازدهم مدارس شهرستان شهرکرد.
5- پيگيري تحويل ساختمان و سالن ورزشي معلولين در شهرستان شهرکرد.

افزودن دیدگاه