فرمانداری شهرستان شهرکرد

تشکيل جلسه کارگروه پسماند شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42880 تاریخ انتشار: 1398/08/19 09:48:01
نمایش: 175
اخبار
کارگروه پسماند شهرستان شهرکرد با هدف و رويکرد پالايش و بررسي نقاط دفن زباله شهرها و روستاهاي شهرستان برگزار گرديد.
کارگروه پسماند شهرستان شهرکرد با هدف و رويکرد پالايش و بررسي نقاط دفن زباله شهرها و روستاهاي شهرستان برگزار گرديد.
در اين جلسه مقرر گرديد:
  • شهرداران و دهياران بر اساس شيوه نامه پسماند هاي عمراني و ساختماني، اقدامات عملياتي لازم را در راستاي مديريت نخاله هاي ساختماني در حوزه تحت مديريت خود انجام دهند.
  • در خصوص مکان دفن پسماند هاي خانگي نيز مقرر گرديد الزامات قانوني در خصوص رعايت موارد زيست محيطي توسط متوليان امر (دهياران و شهرداران) صورت پذيرد.

افزودن دیدگاه