فرمانداری شهرستان شهرکرد

جلسه پدافند غير عامل شهرستان شهرکرد

کد خبر: 42887 تاریخ انتشار: 1398/08/19
نمایش: 161
اخبار
محمدي مديرکل پدافند استان مفهوم پدافند غيرعامل را، دفاع و به کارگيري تمهيدات بدون سلاح براي مقابله با تهديدهاي دشمنان و بروز حوادث و اتفاقات دانست.
جلسه پدافند غيرعامل شهرستان شهرکرد با حضور مديرکل پدافند غيرعامل استان برگزار گرديد.
در اين جلسه آقاي محمدي مدير کل پدافند غيرعامل با توجه به گستره مباحث پدافند غيرعامل بر لازمه آموزش و بازآموزي موضوعات پدافند با توجه به نو بودن موضوعات تاکيد نمودند.
وي مفهوم پدافند غيرعامل را، دفاع و به کارگيري تمهيدات بدون سلاح براي مقابله با تهديدهاي دشمنان و بروز حوادث و اتفاقات دانست.
محمدي تفاوت پدافند غيرعامل و مديريت بحران را اين گونه بيان داشت که بحران در حوادث غير مترقبه و طبيعي صورت مي گيرد ولي پدافند غيرعامل، مقابله با حوادث انسان ساز ميباشد.
مديرکل پدافند غيرعامل استان گفت: اصلي ترين وظيفه مديريت در پدافند غيرعامل پايش دائم مسائل و موضوعات جامعه مي باشد و برخي از مشکلات بر اثر سهل انگاري و عدم توجه مديران و دست اندرکاران مي باشد که بر اثر عدم برنامه ريزي مناسب و عدم تهديد شناسي بسياري از مشکلات به وجود مي آيد.
ايشان از مديران ادارات خواستند که در حوزه مأموريت خود به صورت دقيق مسائل را رصد و آسيب شناسي دقيق نمايند و نسبت به آموزش و آگاه سازي مردم اقدام نمايند.

افزودن دیدگاه